เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV20190100007 นิรชา สิงห์ทองบุญ 18/01/2019 ED672861726TH
INV20190100006 พลอย บุญมาศ 15/01/2019 ED672850913TH
INV20190100005 สิราวรรณ สุขเจริญ 14/01/2019 FPAK000310109
INV20190100004 ปารียา ชินวาณิชย์ 10/01/2019 RP331971383TH
INV20190100003 Puttipong 09/01/2019 ED665173474TH
INV20190100001 ยุภาวดี หอมเนียม 04/01/2019 RP331926778TH
INV20190100002 Oei Stefani Yuanita 04/01/2019 ED665106700TH
INV20181200022 จตุพล หิ้งสุวรรณ 03/01/2019 FPAK000304247
INV20181200020 อากีฟ สาเมาะ 21/12/2018 ED651610775TH
INV20181200019 จักรดาว ประทุมชาติ 20/12/2018 FPAK000298710
INV20181200017 ชินะบูรณ์ 20/12/2018 ED651610299TH
INV20181200013 ฐาปนา อักษรนันท์ 19/12/2018 FPAK000298189
INV20181200014 วรุตม์ สมะ 19/12/2018 ED637365513TH
INV20181200010 น.ส.วรัญญู ศรีวัฒนชัยกุล 17/12/2018 ED637364226TH
INV20181200011 พุทธิพงษ์ ทองใบ 17/12/2018 ED637364169TH
INV20181200009 รัตน์ กาญจนกุล 13/12/2018 FPAK000295162
INV20181200007 ธีระวัฒน์ กิติทวีเกียรติ 12/12/2018 ED637314542TH
INV20181200008 Chanya-rose Charnudsa 12/12/2018 ED637314556TH
INV20181200004 เมธยา มูลคำกาเจริญ 11/12/2018 FPAK000293383
INV20181200005 แก้วตา เจริญสวัสดิ์ 11/12/2018 RP303861387TH