เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV20190400016 อากีฟ สาเมาะ 29/04/2019
INV20190400010 ปาน 22/04/2019
INV20190400011 ปิยพงษ์ เกิดกล่อม 22/04/2019
INV20190400007 ขันน้ำทอง พูลน้อย 22/04/2019
INV20190400009 อรลักษณ์ พัฒนาประทีป 22/04/2019
INV20190400005 นายนิติ พัฒนพงศ์ 09/04/2019
INV20190400004 วรินดา​ เกียรติ​ธี​ร​รัต​น์​ 09/04/2019
INV20190400003 ณัฐณิชา นันทอนันต์ 05/04/2019
INV20190400002 สุพิชชา อินทร์ปรุง 03/04/2019
INV20190300008 มาริสา 02/04/2019
INV20190400001 ฐาปณัฐ ใบเตย 02/04/2019
INV20190300007 สุดารัตน์ สิทธิชาติ 29/03/2019
INV20190300006 ศศิธร ชิงนวรรณ์ 19/03/2019
INV20190300005 สรีระ สุขเกษม 18/03/2019
INV20190300004 ณัฐยมล พงษ์หัสบรรณ์ 16/03/2019
INV20190300003 สุวิทย์ ดารา 11/03/2019
INV20190300002 วรรณภา ชำนิ 07/03/2019
INV20190200019 พิพัฒน์ หลีรัตนะ 18/02/2019
INV20190200018 เนตรนภา ทองธานี 18/02/2019
INV20190200016 เนตรนภา ทองธานี 13/02/2019