เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV20190600018 นายบูรณ์พิภพ กลับประสิทธิ์ 19/06/2019
INV20190600017 Sara patoonsittichai 18/06/2019
INV20190600016 Adisorn wongsa 17/06/2019
INV20190600013 ไพบูลย์ วิศรุตมัย 13/06/2019
INV20190600014 พรปวีณ์ 13/06/2019
INV20190600011 ยุวันดา เหมเสถียร 11/06/2019
INV20190600006 Decha​ Meesuk 10/06/2019
INV20190600010 ภัทร คุ้มบุญมี 10/06/2019
INV20190600004 นายณัฐพงษ์ หลวงกอง 10/06/2019
INV20190600005 รุจิรา 06/06/2019
INV20190500015 กัลยกร เกษมศรี 04/06/2019
INV20190600002 อัลดา มั่นเกตุ 04/06/2019
INV20190600003 Decha Meesuk 04/06/2019
INV20190500014 Chanannut puwanat 30/05/2019
INV20190500013 กฤษอนงค์ พิบูลธนเกียรติ 29/05/2019
INV20190500010 ณัฐกันต์ กองรักษเวช 14/05/2019
INV20190500011 รุจิเรข สุวงศ์วาร 14/05/2019
INV20190500009 กัญญาณัฐ รุ่งรัตน์ 13/05/2019
INV20190500008 ปิยะพงษ์ 10/05/2019
INV20190500003 Natnicha Tantiwikorn 07/05/2019