เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV20190700019 ศิริวรรณ พลแก้ว 20/07/2019
INV20190700020 เนตรนภา ทองธานี 20/07/2019
INV20190700018 ฐิฌานันท์​ จันทอง 19/07/2019
INV20190700005 ดัชกร ด้างถางคำ 14/07/2019
INV20190700004 พะณิชา 08/07/2019
INV20190700006 ฉัตรชนก. จิตคง 08/07/2019
INV20190700003 Puttipong 08/07/2019
INV20190600020 Praewpailin 01/07/2019
INV20190600021 ภรณ์ณัฎฐ์ สนจิตร์ 01/07/2019
INV20190600019 สุพิชฌา พรศิริธิเวช 23/06/2019
INV20190600018 นายบูรณ์พิภพ กลับประสิทธิ์ 18/06/2019
INV20190600017 Sara patoonsittichai 17/06/2019
INV20190600016 Adisorn wongsa 16/06/2019
INV20190600013 ไพบูลย์ วิศรุตมัย 12/06/2019
INV20190600014 พรปวีณ์ 12/06/2019
INV20190600011 ยุวันดา เหมเสถียร 10/06/2019
INV20190600006 Decha​ Meesuk 09/06/2019
INV20190600010 ภัทร คุ้มบุญมี 09/06/2019
INV20190600004 นายณัฐพงษ์ หลวงกอง 09/06/2019
INV20190600005 รุจิรา 05/06/2019